recent-news

Punëtori me nxënësit e shkollës se mesme ekonomike Hoxhe Kadri Prishtina

Ekipi i FDH Kosovë, sot i vizitoi nxënësit e shkollës së mesme ekonomike Hoxhë Kadri Prishtina në Prishtinë. Kjo vizitë u realizua me qëllim të mbajtjes së punëtorisë mbi ballafaqimin me të kaluarën. Gjatë mbajtjes së punëtorisë u shtjelluan temat lidhur me drejtësinë tranzicionale, respektivisht me gjykimet mbi krime lufte dhe shtylla të tjera. Punëtoria…

ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Links
  • BMI
  • HLC
  • KMB
  • RECOM